Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk H.A. Eijgelaar – Enschede

Welkom bij Huisartsenpraktijk H.A Eijgelaar

Van harte welkom op de site van huisartsenpraktijk H.A. Eijgelaar. Met deze site willen wij u graag informeren over onze praktijk. Ook kunt u via onze site een aantal zaken online regelen. Wij nemen op dit moment geen nieuwe patiënten aan.

Belangrijke mededeling

Ook in deze Corona tijd willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en zorg blijven leveren. U dient dan wel vooraf altijd telefonisch een afspraak met ons te maken en kunt niet spontaan bij de praktijk langs komen. U kunt ook geen online afspraak maken momenteel. Als u bij ons langs komt gelden er  een aantal maatregelen voor uw en onze veiligheid waar u rekening mee dient te houden.

Leest u  daarom eerst de informatie zoals opgenomen onder  de rubriek "Coronavirus" voordat u contact opneemt, naar een afspraak komt of vragen over vaccinatie heeft.   

Wij begrijpen dat dit voor u ongemakken zal opleveren. Wij proberen met deze maatregelen onze kwetsbare patiënten te beschermen en de voortgang van onze praktijk te waarborgen zodat we u kunnen blijven helpen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Namens ons hele team.


Contact

Bij vragen adviseren wij ook vooraf op www.thuisarts.nl te kijken. U kunt daar betrouwbare informatie vinden en antwoorden op veelgestelde vragen.

Voor het maken van afspraken, uitslagen e.d. verzoeken wij u 's-morgens te bellen. Onze contactgegevens zijn:

Huisartsenpraktijk H.A. Eijgelaar
Prinsestraat 6
7513 Al  Enschede
Tel: 053-4323088 / E-mail: assistente@huisarts-haeijgelaar.nl/fax:053-4327441

Bij spoedvragen dient u altijd te bellen. Mail en vragen die ons bereiken via het patiëntenportaal worden niet meteen en op dezelfde dag beantwoord.

Praktijkinformatie

Parkeren: 

De praktijk is gelegen in de nabij het centrum gelegen wijk Stadsweide,  tegenover de ingang van de Hogeschool Saxion. Er is ruimte voor twee auto’s die naast elkaar kunnen parkeren op de oprit. Deze zijn uitsluitend bestemd voor patiënten die een afspraak hebben. Ook is er bij de ingang van de praktijk een invalide-parkeerplaats.

Inschrijven (momenteel niet mogelijk):

Wij hechten aan onze kleinschaligheid, voldoende aandacht voor de patiënt en een goede en informele werkfsfeer. Om gedegen zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten kunnen wij daarom helaas op dit moment geen nieuwe patiënten aannemen. Is er sprake van gezinsuitbreiding, dan is het wel mogelijk  in te schrijven en verzoeken wij u te bellen met de assistente.

Onze zorgverlening:

Naast de basis huisartsgeneeskunde kunnen wij u de volgende medische zorg bieden:

 • Ketenzorg Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • Ketenzorg COPD (longziekte)
 • Ketenzorg CVRM  (hart en vaat ziekte)
 • Ketenzorg osteoporose (botontkalking)
 • Teledermatologie
 • Poh-GGZ:  samenwerkingsverband met een SPV-er (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige), zodat wij indien nodig korte termijn een afspraak voor u kunnen maken met deze”geestelijk hulpverlener”. (zowel ouderen als jeugd).

Daarnaast kunnen wij in onze praktijk onder andere een:

 • hartfilm maken (ecg),
 • longfunctietest afnemen
 • enkel-arm index: de bloeddoorstroming van uw armen/benen meten
 • holteronderzoek doen
 • 24-uurs bloeddrukmeting doen
 • audiometrie: uw gehoor “meten”
 • een spiraal plaatsen
 • wratten behandelen
 • beperkt bloedonderzoek en urineonderzoek ter plekke doen
 • Osasense onderzoek (slaapapneu) doen

Kleine chirurgie: (vetbultjes, cystes, moedervlekken verwijderen) wordt door dokter Eijgelaar veel gedaan. Het hechten van kleine ongevalswonden is bij ons ook mogelijk.

Cyriax injecties: (injecties bij onder andere slijmbeursontstekingen/ gewrichtsontstekingen) behoren ook tot de mogelijkheden.

Tevens hebben wij hebben nauwe samenwerking met een ervaren fysiotherapeut, er is sprake van een gezamenlijk spreekuur.

Ook met eerstelijns psychologische hulpverlening hebben wij structureel overleg.

NHG accreditatie:

Sinds 2013 is onze praktijk NHG geaccrediteerd. Onze praktijk wordt zodoende periodiek getoetst op kwaliteit.

Een onderdeel van de accreditatie is een patiënten-enquête, die elke drie jaar gehouden wordt. In 2019 heeft opnieuw een enquête onder de patiënten van de praktijk plaats gevonden. Zowel de praktijk als geheel als de huisarts scoorden ruim boven de referentiewaardes.In het algemeen zijn de patiënten zeer tevreden over de praktijk en de hulp die er door de huisarts en medewerkers geboden wordt. Te denken valt aan voldoende aandacht voor privacy, beschikbaarheid, behulpzaamheid, professionaliteit van huisarts en personeel,  telefonische wachttijd en wachttijd voor consult, de spreekuurorganisatie, aandacht voor preventie en samenwerking binnen de praktijk alsmede door de huisarts met de tweede lijn. De tevredenheid over de spoeddienst- en waarneemregeling wanneer de praktijk gesloten is scoorde onder de referentiewaardes en het praktijkgebouw als geheel zou volgens patiënten moderner kunnen. Echter op alle subonderdelen zoals netheid en hygiëne, privacy, comfort stoelen wachtkamer en dergelijke scoorde de praktijk ruim beter dan de norm.  Door patiënten is aangegeven dat zij graag willen weten wanneer de huisarts afwezig is. Op de website wordt dit op de home-page thans telkens aangegeven.  Gedane suggesties t.a.v. informatie en voorzieningen in de wachtkamer worden nader op haalbaarheid bekeken en waar wenselijk opgevolgd.