Afspraak maken – Huisartsenpraktijk H.A. Eijgelaar – Enschede

Welkom bij Huisartsenpraktijk H.A Eijgelaar

Van harte welkom op de site van huisartsenpraktijk H.A. Eijgelaar. Met deze site willen wij u graag informeren over onze praktijk. Ook kunt u via onze site een aantal zaken online regelen. Wij nemen op dit moment geen nieuwe patiënten aan.

Belangrijke mededeling

Ook in deze Corona tijd willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en zorg blijven leveren. U dient dan wel vooraf altijd telefonisch een afspraak met ons te maken en kunt niet spontaan bij de praktijk langs komen. U kunt ook geen online afspraak maken momenteel. Als u bij ons langs komt gelden er  een aantal maatregelen voor uw en onze veiligheid waar u rekening mee dient te houden.

Leest u  daarom eerst de informatie zoals opgenomen onder  de rubriek "Coronavirus" voordat u contact opneemt, naar een afspraak komt of vragen over vaccinatie heeft.   

Wij begrijpen dat dit voor u ongemakken zal opleveren. Wij proberen met deze maatregelen onze kwetsbare patiënten te beschermen en de voortgang van onze praktijk te waarborgen zodat we u kunnen blijven helpen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Namens ons hele team.


Contact

Bij vragen adviseren wij ook vooraf op www.thuisarts.nl te kijken. U kunt daar betrouwbare informatie vinden en antwoorden op veelgestelde vragen.

Voor het maken van afspraken, uitslagen e.d. verzoeken wij u 's-morgens te bellen. Onze contactgegevens zijn:

Huisartsenpraktijk H.A. Eijgelaar
Prinsestraat 6
7513 Al  Enschede
Tel: 053-4323088 / E-mail: assistente@huisarts-haeijgelaar.nl/fax:053-4327441

Bij spoedvragen dient u altijd te bellen. Mail en vragen die ons bereiken via het patiëntenportaal worden niet meteen en op dezelfde dag beantwoord.

Afspraak maken

Afspraak maken / aanvraag huisbezoek / uitslagen:

08.00 tot 12.00 uur

Telefoon:

053 4323088 keuzetoets 3

Als u het nummer van de praktijk belt, krijgt u een keuzemenu te horen. Via keuzetoets 3 krijgt u de assistente aan de telefoon. Zij helpt u verder. Voor het maken van afspraken of het bellen over uitslagen verzoeken wij u s-morgens te bellen. ’s middags kunt u uitsluitend voor spoed bellen. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden.

Herhalingsrecepten:                 053-4323088,  keuzetoets 2.

Levensbedreigende spoed:        053-4323088, keuzetoets 1.

Eenvoudige vragen kunnen vaak ook telefonisch beantwoord worden. U hoeft dan niet naar de praktijk te komen, maar de assistente legt uw vraag voor aan de dokter en belt u terug met het antwoord.

Afspraak via uw het patiëntenportaal (momenteel i.v.m. Corona niet mogelijk)

U kunt ook een afspraak met de huisarts via internet via de button van het patiëntenportaal (te vinden op de homepage).  U dient hiervoor eenmalig een account aan te maken. U kunt geen afspraken maken via het patiëntenportaal bij de de praktijkondersteuners. Daarvoor moet u met de praktijk bellen.

Consult via beeldbellen

Als er voor een een videoconsult is ingepland moet u een apparaat hebben dat beschikt over een camera, zoals uw mobiele telefoon, of tablet / Ipad waarop u de door ons ontvangen mail kunt openen. Het is ook mogelijk een PC met camera of laptop te gebruiken, maar dan moeten wel de camera en microfoon zijn ingeschakeld. U ontvangt van ons een mail met bevestiging van de afspraak en een link om naar het online gesprek te gaan op het afgesproken tijdstip.

No show-tarief voor niet verschijnen op uw afspraak

Wij houden rekening met uw komst. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt vervolgens niet verschijnt of niet tijdig afzegt. Deze verloren tijd gaat ten koste van andere patiënten die ook graag een afspraak willen maken. Als u een afspraak niet door kunt laten gaan, vragen wij u vriendelijk 24 uur tevoren de afspraak af te bellen, zodat een andere patiënt dan in uw plaats ingepland kan worden.  Indien u een afspraak maakt en zonder bericht niet komt opdagen, maken wij hierover een aantekening in uw dossier en kunnen wij u een schadevergoeding in rekening  brengen van € 15 euro. Indien dit een afspraak betreft bij de praktijkondersteuner Somatiek of GGZ is het bedrag € 30,-. Dit wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen of heeft u meer tijd nodig voor uw consult? Geef het aan bij het maken van de afspraak dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

Snelle “boodschap”?

Heeft u een korte vraag, dan kunt u een afspraak voor 5 minuten maken bij de huisarts Te denken valt aan een moedervlek, een bultje,( controle bij) hoesten, wrat beoordelen en dergelijke.

Uiteraard heeft de huisasrts dan geen tijd voor een tweede vraag. Mocht uitgebreide behandeling noodzakelijk zijn dan moet er een nieuwe afspraak gepland worden.

Huisbezoek

Het huisbezoek is uitsluitend bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of erg slecht ter been bent. Vervoersproblemen zijn dus geen redenen voor het afleggen van een visite. Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente. Zij maakt een afspraak voor u in de agenda van de huisarts. Voor het aanvragen van huisbezoeken gelden vaste tijden. Houdt u daar alstublieft rekening mee?